Z życia mieszkanek

1m.jpg Każdy człowiek posiada naturalną zdolność i potrzebę realizowania swoich potencjalnych możliwości egzystencjalnych.
Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej potrzeby te realizują poprzez uczestnictwo w terapii zgodnie z możliwościami i predyspozycjami danej osoby.

Na terenie Zakładu mieszkanki mają możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej (prace manualne, plastyczne) realizacji swoich możliwości w dziedzinie kulinarnej, choreoterapii, ergoterapii i biblioterapii oraz zajęciach muzyczno - ruchowych.

Istotne znaczenie w ich życiu odgrywa również udział w imprezach kulturalno - rozrywkowych. Zgodnie z wyznaniem religijnym i wewnętrzną potrzebą każda z mieszkanek może uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach biblijnych prowadzonych na terenie Domu. Ich szarą rzeczywistość trudną ze względu na chorobę, DPS stara się zrekompensować poprzez możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach aktywizujących.

Ostatnia modyfikacja 2015-02-20
Wyświetlono 9290 razy