Sobota, 20 lipca 2019 r. Czesława, Hieronima i Małgorzaty
Historia Domu

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH W IRENIE powstał 31 marca 1957 roku.

Pierwotna nazwa Domu brzmiała: Zakład Specjalny dla Kobiet. Dom ten przeznaczony został dla psychicznie chorych i umysłowo upośledzonych kobiet.

Mieści się on w posiadłości hrabiego Stefana Tarnowskiego. Po II wojnie światowej w pałacu hrabiego mieściła się szkoła.


5 maja 1955 roku zdewastowany obiekt przejmuje Oddział Wojewódzki Caritas w Lublinie, który remontuje otrzymane budynki.

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Caritas - Pan Ignaszewski-do współpracy i dalszej organizacji Domu prosi Siostry ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej.

Do Domu w Irenie napływają pensjonariuszki z różnych Zakładów Leczniczych, Domów Opieki, oraz z domów rodzinnych, 18 lipca 1957 roku przybywa na stałe ks. kapelan Józef Perskiewicz i odtąd w kaplicy zakładowej codziennie jest sprawowana Msza Św., a mieszkanki Domu są otoczone stałą opieką kapłańską.

Warunki Zakładu na początku jego działalności są bardzo ciężkie.Jedynym środkiem transportu jest wóz konny. Od lipca 1957r. stałą pracę w Zakładzie podejmuje lekarz psychiatra - Dr Jerzy Strojnowski.


W 1958 roku Zarząd Wojewódzki Caritas przyznaje Zakładowi agregat prądotwórczy, dzięki któremu zmienia się oblicze całej placówki.


W 1959 roku rozpoczęto drobne remonty pomieszczeń mieszkalnych: pomalowano wszystkie sale i założono boazerię z płyt pilśniowych. W czerwcu tegoż roku Zakład otrzymał pralkę elektryczną.


W 1960 roku ze skromnych dotacji wykonano remont kuchni i łazienek. Posadzki wyłożono terakotą, co

znacznie ułatwiło utrzymanie porządku.

Bardzo ważnym wydarzeniem było zatrudnienie w Zakładzie lekarza internisty i stomatologa, gdyż umożliwiło to leczenie pensjonariuszek w Domu bez konieczności wyjazdu do odległych przychodni lekarskich co często nastręczało wiele kłopotów.

Mieszkanki uważają Zakład za swój dom. Chętnie angażują się do wszelkich prac, tak w ogrodzie, gospodarstwie jak i w domu.

W zimie pod opieką sióstr wykonują wiele różnorakich robótek ręcznych.


W 1962 roku został zlikwidowany Oddział Wojewódzki Caritas w Lublinie, nasz Dom został włączony do Biura Rejonu w Warszawie.


W 1965 roku z Państwoego Ogrodnictwa w Charzewicach sprowadzono ozdobne krzewy, które zostały posadzone na placu przed domem dotąd zarośniętym trawą.

Na tym terenie zostały też zrobione alejki i klomby z kwiatami aby naszej posiadłości przywrócić coś z jej dawnej świetności.


W 1966 roku Zakład Specjalny zmienia swą nazwę na Dom Specjalny. Zmieniona nazwa brzmi "cieplej" i lepiej oddaje charakter i atmosferę tej placówki.

Ważnym wydarzeniem dla Domu i całej wioski jest budowa drogi asfaltowej, do tej pory piaszczystej i trudno przejezdnej.


W 1976 roku Dom przechodzi pod zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach.

Sytuacja mieszkaniowa w naszym Domu jest bardzo trudna, budynek jest zbyt mały jak na istniejące potrzeby. Poddasze obiektu zostało wyremontowane i przerobione na magazyn odzieży.

W późniejszym terminie zostały dobudowane pomieszczenia biurowe.

Przez cały okres działalności Domu prowadzone są różne remonty i modernizacje mające na celu polepszenie warunków bytowych mieszkanek.


W 1982 roku został wybudowany budynek gospodarczo-mieszkalny- 1 piętrowy.

Zostały w nim usytuowane,garaże, szwalnia, świetlica, gabinet lekarski, pokój gościnny, magazyny i kilka pomieszczeń mieszkalnych.


W 1984 roku ze środków pieniężnych Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej w Tarnobrzego została rozbudowana pralnia.


Rok 1989. W dalszym ciągu trwają prace modernizacyjne. Przeprowadzony zostaje remont łazienek. Terakota i płytki ścienne zmieniają całkowicie estetykę tych pomieszczeń.

W tym też roku zostaje poszerzona brama i droga wjazdowa na teren DPS. Na drogach wewnętrznych został położony dywanik asfaltowy.

Planowane jest też założenie c.o.. w budynku mieszkalnym, w tym celu został opracowany projekt techniczny w/w instalacji.


1990 rok. Założone zostaje tak przez wszystkich upragnione centralne ogrzewanie.

Wyremontowane zostało pomieszczenie maglowni i suszarni. Wymieniony został dach, w miejsce papy położno blachę.

W pomieszczeniach mieszkalnych została położona boazeria i pomalowano ściany, na podłogi założony został parkiet.

Z tyłu budynku pospodarczo- mieszkalnego wybudowano boks na opał.


W 1991 roku otynkowany został budynek gospodarczy i pomieszczenia magazynowe.

Wymieniona została linia elektryczna co pozwoliło na zwiększenie mocy.

W tym też roku rozpoczęto budowę Domku Pogrzebowego, co zważywszy na wiek i schorzenia mieszkanek było rzeczą konieczną.

Konieczną rzeczą w tym roku była też wymiana ogrodzenia co również zostało zrobione.


Rok 1992. Nasz dom jest już bardzo "wiekowym staruszkiem" dlatego wymaga ciągłych remontów. 

W tym roku następił remont sufitów w sypialniach oraz nową blachą został pokryty dach.


1993 rok. Wszyscy chcemy żyć w otoczeniu czystego środowiska, więc nadszedł czas by pomyśleć o oczyszczalni ścieków.Zostają rozpoczęte prace projektowe dotyczące tej inwestycji.

W tym też roku zaczynają konkretyzować się nasze plany związane z otwarciem sali rehabilitacyjnej.


1994 rok. Nasz Dom otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie dotację na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. W maju otrzymałyśmy też z PFRON samochód marki Volkswagen do przewozu osób niepełnosprawnych. W lipcu zaczyna pracę sala rehabilitacyjna, z której korzystają pensjonariuszki DPS jak również okoliczna ludność.

Latem tegoż roku w ramach łamania barier architektonicznych zostały wymienione w całym budynku mieszkalnym okna i drzwi.

Podłogi zostały pokryte wykładziną antypoślizgową aby zapewnić większe bezpieczeństwo niepełnosprawnym mieszkankom Domu.

W październiku uruchomiona została oczyszczalnia ścieków.

W grudniu nasz Dom stał się posiadaczem melexa, który będzie służył do przewozu zwłok na cmentarz.


W 1998 roku budynki i teren Domu Pomocy Społecznej stały się własnością Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.

   Lata 2000 do 2010 to czas wielkiej rozbudowy. Powstały dwa nowe pawilony, uzyskano standardy i decyzję Wojewody na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na czas nieokreślony.

    Od roku 2014 do 2017 – trwał remont dworku. Po remoncie na parterze zamieszkały Mieszkanki, a na piętrze znajduje się część administracyjna naszego Domu. 
Obejrzyj więcej zdjęć w galerii.


drukuj

Ostatnia modyfikacja 2017-03-03
Wyświetlono 8292 razy
Irena 72, 37-470 Zaklików | tel./fax 15 873 82 37 | www.dpsirena.pl | e-mail: dps.irena@interia.pl