Sobota, 20 lipca 2019 r. Czesława, Hieronima i Małgorzaty
Strona główna
P1030688_1.JPG


Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Irenie istnieje od 1957 roku. Przeznaczony jest dla 76 kobiet chorych psychicznie i umysłowo upośledzonych.

Położony jest w województwie podkarpackim na terenie powiatu stalowowolskiego. Mieści się on w dworku letniskowym hrabiego Stefana Tarnowskiego, wybudowanym w 1906 roku.

W latach 50-tych zdewastowany obiekt został przekazany przez Skarb Państwa Zrzeszeniu Katolików "Caritas" i po remoncie przeznaczony dla kobiet psychicznie chorych.

W 1957 roku na prośbę Oddziału Wojewódzkiego "Caritas" w Lublinie, Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej podjęło się organizacji Zakładu Specjalnego "Caritas" dla Dorosłych.

31 marca 1957 roku Zakład rozpoczął swoją działalność. Przebywało w nim 55 kobiet.

    Początkowo kobiety przebywające w Domu Pomocy Społecznej zamieszkiwały tylko w dworku letniskowym hrabiego Stefana Tarnowskiego, wybudowanym w 1906 roku. Wymagał on jednak remontu i dostosowania do wymogów standaryzacyjnych. Wielka inwestycja została rozpoczęta w 2000 roku i trwała do 2010 roku. W tym czasie oddano do użytku dwa nowe pawilony, uzyskano standardy i decyzję Wojewody na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na czas nieokreślony. W 2012 roku Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej złożyło wniosek o dofinansowanie zadania związanego z remontem dworku, w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu. Nie uzyskano jednak pomocy w realizacji tego zadania. Zgromadzenie nie mogło dłużej czekać, nie podejmując żadnych prac modernizacyjnych. W 2014 roku rozpoczęto roboty budowlane ze środków własnych i Fundacji Niemieckiej uzyskując z końcem 2014 roku stan surowy otwarty.

    Rozpoczynając prace remontowe dworku, przeniesiono Mieszkanki do dwóch pawilonów C i D. Od 1 listopada, po odbiorach został oddany do użytku po remoncie dworek. Cały kompleks budynków DPS składa się z trzech budynków zamieszkiwanych przez kobiety ze schorzeniami psychicznymi.

    Dom Pomocy Społecznej w Irenie jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla kobiet chorych psychicznie, jedyna na terenie Powiatu Stalowolskiego, na usługi której występuje nieustanne zapotrzebowanie. Dom Pomocy Społecznej zapewnia Mieszkankom całodobową opiekę medyczną, pielęgnacyjną oraz terapeutyczną i rehabilitacyjną. Z zabiegów rehabilitacyjnych może korzystać również okoliczna ludność.

    W DPS w Irenie przebywają mieszkanki pochodzące z różnych powiatów, m.in: stalowowolskiego, dębickiego, jarosławskiego, rzeszowskiego, lubelskiego,  mieleckiego, niżańskiego, przemyskiego, ostrowieckiego, sanockiego, tarnobrzeskiego.

    Dom zapewnia całodobową opiekę dla 76 kobiet chorych psychicznie, w rozumieniu rozporządzenia art. 56 p.3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.04.2004 r., oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby życiowe, zdrowotne, terapeutyczne, edukacyjne, kulturalne, społeczne oraz religijne.

    Zakres usług świadczonych przez Dom, zgodnie ze standardem obowiązujących podstawowych usług, ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańca Domu.

    W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca w Domu działają zespoły terapeutyczno – opiekuńcze składające się z pracowników Domu. Do zadań zespołów należy w szczególności opracowanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami Domu ich realizacja. Celem planów indywidualnych oraz rehabilitacji społecznej, która została wprowadzona na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14.01.2014 r. jest wielopłaszczyznowa pomoc i wsparcie mieszkanek w codziennym funkcjonowaniu.
Obejrzyj więcej zdjęć w galerii.


drukuj

Ostatnia modyfikacja 2017-02-22
Wyświetlono 18124 razy
Irena 72, 37-470 Zaklików | tel./fax 15 873 82 37 | www.dpsirena.pl | e-mail: dps.irena@interia.pl